joomla templates top joomla templates template joomla

Czy świetlica może uczyć kreatywności?

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

W Szkole Podstawowej w Boguszewie realizowany jest projekt „Kreatywna Świetlica Szkolna”. Grant sfinansowany jest w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównymi odbiorcami są dzieci z klas 0-3.

Dąb symbolem pamięci

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

W czwartą rocznicę śmierci ks. prałata Jana Skwiercza twórcy filmu „Boża polityka” wzięli udział w uroczystej myszy świętej oraz posadzeniu drzewa pamięci księdza Prałata. Pomysł narodził się w umysłach uczniów – twórców filmu, którzy w ten sposób uhonorowali księdza Prałata pozostającego w trudnych czasach niemieckiej okupacji oraz Polski komunistycznej wiernym swoim zasadom i głoszącego, jak sam mówił „Bożą politykę”.

Pszczoły skrzydełkami biją im brawo

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta kulturalne

Albert Einstein powiedział kiedyś, że jeśli pszczoły znikną, wkrótce to samo stanie się z ludźmi. Światowa produkcja żywności jest w ponad 3/4 uzależniona od kondycji sektora pszczelarskiego. Ponad 84 proc. gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od zapylania przez pszczoły. Bilans strat jest bardzo prosty – jeżeli zabraknie nam pszczół, to konsekwencją tego będzie klęska żywnościowa na niespotykaną skalę.

Pożegnanie i powitanie sołtysów

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

Miła uroczystość odbyła się 30 marca w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Po zakończonej sesji Rady Gminy wójt Halina Kowalkowska spotkała się ze „starymi” i nowymi sołtysami. Przez około dwie godziny rozmawiano i dyskutowano o sprawach wsi.

Tablety, biblioteki i Tydzień z Internetem

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

W dniach 23-27 marca w bibliotekach w gminie Gruta realizowane były zajęcia w ramach cyklicznej ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem. Brały w nich udział organizacje oferujące publiczny dostęp do komputerów i Internetu oraz na co dzień pokazujące różnorodne możliwości wykorzystania Internetu i zastosowania nowych technologii. 

Graliśmy w Grucie!!!

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Razem z Jurkiem Owsiakiem zagraliśmy 11.01.2015r. w godz. 15-20 w remizie OSP Gruta. Nasze granie zasiliło konto Orkiestry kwotą 13.673.34 złotych! Wynik znakomity, tym bardziej, że w stosunku do roku ubiegłego w „teren” ruszyło o 10 wolontariuszy mniej, a i aura była wyjątkowo nieprzychylna. Wszyscy „muzykanci” mają powody do ogromnej satysfakcji! 

Duma rodziców i gminy

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Decyzją z dnia 30 października 2014 r. Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej, nadał Państwu Lidii i Janowi Wierzbickim Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Małżeństwo z Mełna otrzymało odznaczenie za to, że trzech synów wzorowo pełniło służbę wojskową. 

Pierwszy ważny egzamin

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

W dniach 21-23 kwietnia w Zespole Szkół w Grucie (podobnie jak w całym kraju), odbywały się egzaminy gimnazjalne klas trzecich. W tym roku przystąpiło do nich 58 uczniów. 

Wiosennie i zdrowo

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

24 marca w szkole w Plemiętach odbyło się niecodzienne powitanie wiosny. Było to zdrowe powitanie tej pory roku. Uczniowie mieli do wykonania plakat o zwiastunach wiosny, ekologiczną marzannę, a także musieli zaprezentować wiosennej piosenki i przygotować zdrowe przekąski z wykorzystaniem nowalijek. 

O tym się mówi w bibliotece!

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

Angażowanie mieszkańców do konkretnych działań, identyfikowanie potrzeb przez gminne instytucje i organizacje, promowanie mikro inicjatyw mieszkańców- to kluczowe wnioski z debaty „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała biblioteka w Grucie. W dyskusji wzięło udział 20 osób, między innymi przedstawiciele samorządu, oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, młodzież oraz użytkownicy biblioteki. 

Śniadanie Wielkanocne w Słupie

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

– Dziękuję seniorom, że znaleźli czas i odpowiedzieli na zaproszenie szkoły, stowarzyszenia i sołectwa. Miło mi powitać szanownych mieszkańców naszej wsi, a także posła Janusza Dzięcioła, przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szynkowskiego i księdza seniora Czesława Doleckiego – powiedziała we wtorek 31 marca w czasie Śniadania Wielkanocnego sołtys Agnieszka Wesołowska.

„Spotkanie Organizacji Pozarządowych – Gmina Gruta”

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Zorganizowane w ramach projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”. Lider projektu: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Partner: Gmina Gruta Miejsce: Gminne Centrum Kultury w Grucie Data: 15 stycznia 2015r., godz. 15.00

Góra Grosza

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

W dniach 24 listopada do 5 grudnia roku na terenie Szkoły Podstawowej w Plemiętach odbyła się ogólnopolska akcja Towarzystwa Nasz Dom pod nazwą Góra Grosza, była to jej XV edycja.