joomla templates top joomla templates template joomla

Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo zostanie dofinansowana ze środków wojewódzkich

info: Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz; włącz . Opublikowano w Gruta gmina

 
Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo zostanie dofinansowana ze środków wojewódzkich. Na ten cel gmina otrzyma 920 928,00 zł. Łączna wartość inwestycji wyniesie 1 841 856,00 zł.
 
W 17 gminach i 6 powiatach regionu wyremontowanych i przebudowanych zostanie ponad 88 km dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.  W KPUW stosowne umowy wręczył samorządowcom wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
 
 
„Moim życzeniem jest, aby środki na rozwój infrastruktury drogowej były jak największe. Jestem przekonany, że postęp w infrastrukturze drogowej w małych miejscowościach oznacza postęp całego kraju. W roku 2018 pula środków przeznaczona na realizację programu w województwie kujawsko pomorskim wynosi ponad 48 mln zł” - mówił wojewoda podczas uroczystości podpisania i wręczenia umów zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu. Wspomniał również o powstających w Ministerstwie Infrastruktury kolejnych programach i dodatkowych finansach na naprawę i remonty dróg dostępnych w tym i następnym roku.
 
 
Wśród jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały umowy na dofinansowanie znalazły się gminy; Choceń, Baruchowo, Cekcyn, Ryńsk, Brzuze, Czernikowo Chełmża, Gruta, Boniewo, Bukowiec, Lubiewo, Osie Fabianki, Lipno, Lubień Kujawski i Lubraniec, a także Miasto i Gmina Chodecz oraz powiaty; aleksandrowski, toruński, świecki, chełmiński, inowrocławski i nakielski.
 
Łączna wartość dofinasowania zadań z budżetu państwa na drogi gminne wyniesie 17 mln 083 tys. zł, a w przypadku dróg powiatowych -  15 mln 202 tys. zł.  Kwoty te stanowią 50 % kwalifikowalnych kosztów realizacji zgłoszonych zadań, pozostała połowa wydatków pokrywana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
W imieniu zaproszonych samorządowców głos zabrał starosta powiatu świeckiego Franciszek Koszowski, który podkreślał 
 
– „Drogi są nerwem każdej gospodarki, bo jeśli zabraknie możliwości komunikacji to nie ma możliwości inwestycji czy rozwoju przemysłu. Za pomoc w pomnażaniu tych kilometrów przebudowanych i wyremontowanych w gminach i powiatach dróg, bardzo dziękuję”.