joomla templates top joomla templates template joomla

O tym się mówi w bibliotece!

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta

Angażowanie mieszkańców do konkretnych działań, identyfikowanie potrzeb przez gminne instytucje i organizacje, promowanie mikro inicjatyw mieszkańców- to kluczowe wnioski z debaty „Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała biblioteka w Grucie. W dyskusji wzięło udział 20 osób, między innymi przedstawiciele samorządu, oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, młodzież oraz użytkownicy biblioteki.Rozmawiano o kompetencjach ważnych dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej gminy. 

Rola na najbliższe lata gminnych instytucji i organizacji to: udostępnianie internetu dla mieszkańców, kursy i szkolenia dla osób, które zakończyły już etap edukacji, trening kompetencji, zajęcia z psychologiem, trening interpersonalny, zwiększenie transparentności działań lokalnych instytucji i lepsze informowanie o działaniach, efektach zrealizowanych projektów, wyszukiwanie i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju kompetencji w innych społecznościach (również zagranicznych), edukacja obywatelska dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży

Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w Grucie otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z Polski. Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego oraz biznesu.

Rezultaty debaty będzie można wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.