joomla templates top joomla templates template joomla

Duma rodziców i gminy

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Decyzją z dnia 30 października 2014 r. Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej, nadał Państwu Lidii i Janowi Wierzbickim Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Małżeństwo z Mełna otrzymało odznaczenie za to, że trzech synów wzorowo pełniło służbę wojskową. 

Jak przeczytaliśmy w liście wręczonym rodzicom przez podpułkownika Marka Magowskiego, komendanta WKU w Grudziądzu, ich synowie Łukasz, Robert i Przemysław „Poświęcili służbie swoje najpiękniejsze chwile, wykonując zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Okazali się bardzo dobrymi żołnierzami, a jednocześnie odpowiedzialnymi i sumiennymi obywatelami Rzeczypospolitej”.

Trzech synów służyło w różnych jednostkach. Ciekawostką jest, że Łukasz i Robert występowali również w Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Państwo L. i J. Wierzbiccy otrzymali również List Gratulacyjny od wójt Haliny Kowalkowskiej. „Dziękuję i gratuluję wychowania synów w duchu patriotycznym do służby w siłach zbrojnych RP. Łączę życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

W spotkaniu udział wzięli również: Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy, kapitan Jerzy Brzóścikowski i Alicja Kozak, zajmująca się sprawami wojskowymi w naszym urzędzie. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w poniedziałek 5 stycznia w gabinecie wójt H. Kowalkowskiej. Po części oficjalnej prowadząca samorząd zaprosiła szanownych gości na kawę i ciasto.

Z trzech rosłych i przystojnych synów małżeństwa z Mełna obecny był tylko Robert. Łukasz i Przemysław, z przyczyn obiektywnych, nie mogli przybyć. Podczas rozmowy można było usłyszeć trochę wspomnień Państwa Wierzbickich, dotyczyły one głównie służby synów. Podpułkownik Marek Magowski wyjaśnił kilka aspektów obecnej okresowej i zawodowej służby wojskowej.

Padło też pytanie dotyczące zasad przyznawania Srebrnego Medalu. – Wręczany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, byli wzorem dla innych – stwierdził oficer.