joomla templates top joomla templates template joomla

Pierwsze szkolenie nowo powołanej Rady

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

19 maja o godz. 9 w Gminnym Centrum Kultury rozpoczęło się pierwsze szkolenie Rady, prowadził je trener Rafał Jaworski z Poznania, a tematem były zagadnienie dotyczące Standardów Rad Działalności Porządku Publicznego.

Chodzi przede wszystkim o standardy: 1) tworzenia RDPP, 2) komunikacji (z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i innymi ciałami dialogu oraz skuteczną i efektywną komunikację wewnątrz rady, 3) monitoring i ewaluacja współpracy administracji publicznej, która powinna się opierać o zasady współpracy wymienione w ustawie: zasadę pomocniczości (subsydiarności), suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.