joomla templates top joomla templates template joomla

Powstała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Halina Kowalkowska, wójt gminy, zarządzeniem z 4 maja br. powołała Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego . W jej skład weszli przedstawiciele wójt, rady gminy i organizacji pozarządowych. Już 14 maja doszło do spotkania, podczas którego ukonstytuował się zarząd. Przewodniczącą została Elżbieta Fabińska, jej zastępczynią Hanna Szumotalska, a sekretarzem Renata Kurkus. Rada powołana została na 2 lata.

Do głównych jej zadań należeć będzie między innymi: 1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy, 2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,

4) wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom. Na spotkaniu obecna była wójt, która pogratulowała zarządowi i życzyła jak najlepszej współpracy z przedstawicielami administracji publicznej i wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy Gruta.