joomla templates top joomla templates template joomla

Zwierzęta hodowlane w Polsce.

gruta.pl włącz . Opublikowano w Gruta samorząd

Zwierzęta hodowlane w Polsce. Gminna Mini Olimpiada Ekologiczno-Przyrodnicza klas I-III. 115 kwietnia w Szkole Podstawowej w Plemiętach, pod hasłem „Zwierzęta hodowlane w Polsce”, odbyła się X edycja Gminnego Konkursu „Mini Olimpiada Ekologiczno-Przyrodnicza dla klas I-III”. 

Do konkursu zgłosiły się zespoły ze szkół w Grucie, Nicwałdzie, Słupie, Dąbrówce Królewskiej i oczywiście Plemiąt. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: 1) rozwiązywali test wiedzy o zwierzętach hodowlanych w Polsce, 2) odpowiadali na pytania „Jaki to smak i od kogo pochodzi?”, 3) wykonywali pracę plastyczną na temat „Postać zachęcająca do spożywania produktów mlecznych”.

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Rafalska, Agnieszka Stępień, Anna Tomczyk, Joanna Różańska i Piotr Szynkowski po podliczeniu punktów przyznała I miejsce uczniom ze Szkoły Podstawowej w Słupie (108,5 punktów), – II m. ex aequo zajęły SP Gruta i Nicwałd (po 103 pkt.), – miejsce III SP Plemięta (92 pkt.). Wyróżnienie otrzymała szkoła z Dąbrówki Królewskiej (92 pkt.).

Nagrody ufundowała wójta Halina Kowalkowska. Wręczyli je Barbara Dryszczyk, dyrektor SP w Plemiętach i Piotr Szynkowski, radny i sołtys Okonina. Olimpiadę przygotowała Anna Kręcisz. Przed rozpoczęciem olimpiady uczniowie klas II i III z Plemiąt zaprezentowali przedstawienie „O kogutku Szałaputku i kurce Złotopiórce”.